Po roku opäť na Profesia days

Najväčší veľtrh práce na Slovensku znovu otvára svoje brány 25. a 26. februára. V priestoroch výstaviska INCHEBA Expo Bratislava sa vám predstaví viac ako 100 vystavovateľov z rôznych odvetví. Vstup na podujatie je pre všetkých návštevníkov bezplatný. Veľtrh je rozdelený do 9 tematických zón, kde na vás čakajú prednášky úspešných ľudí, množstvo zaujímavých workshopov, tipy a rady pre uchádzačov na trhu práce - bezplatné poradenstvo pre každého.

Súčasťou veľtrhu bude aj zóna Bez hraníc - priestor pre všetkých, ktorí chcú vedieť, ako sa rovnocenne uchádzať o pracovné uplatnenie. Nájdete tu rady, ako zvládnuť prekážky a znevýhodnenia na trhu práce a ako vám môže dobrovoľníctvo pomôcť naštartovať kariéru. Predstavia sa vám tiež firmy, ktoré sa rozhodli ísť cestou zodpovedného podnikania. Spoznajte ich špeciálne programy, zamestnanecké benefity, ale aj voľné pracovné miesta. Inšpirovať sa môžete príbehmi úspešných ľudí, ktorí sa aj napriek rôznym prekážkam nevzdali svojich snov.

V rámci programu zóny Bez hraníc máte možnosť stretnúť a vypočuť si ľudí so zrakovým postihnutím a zástupcov ÚNSS na prednáške:

Aj nevidiaci má šancu nájsť si job!
Miesto: prednášková miestnosť Profesia
Dátum: 25.2. 2015
Čas: 11.20 – 11.50

Mgr. Michal Tkáčik, v súčasnosti pracuje v nadnárodnej spoločnosti ako špecialista pre komunikáciu s klientmi
Peter Gombárik, v rámci vlastnej praxe sa už 19 rokov venuje povolaniu maséra
Mgr. Timea Hóková, od roku 2006 pracuje v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska na pozícii metodička pre sociálne služby

Obsah prednášky

Zrakové postihnutie má nepochybne veľký vplyv na život človeka s týmto znevýhodnením. Kvalitnou odbornou pomocou sa však viaceré problémy dajú prekonať, vďaka čomu nevidiaci či slabozraký človek môže plnohodnotne pôsobiť aj v rámci pracovného trhu. Táto prezentácia predstaví formy odbornej pomoci zameranej na zvyšovanie uplatniteľnosti ľudí so zrakovým postihnutím na pracovnom trhu ako aj osobný pohľad a skúsenosti dvoch úspešne zamestnaných ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac informácií o veľtrhu nájdete na web stránke Profesia Days 2015.