Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií Cesta svetla

Knižnica Józsefa Szinnyeiho Komárno, Literárny klub šáLKKA a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografickej súťaže Cesta svetla, ktorá sa uskutoční v pobočke knižnice na Palatínovej 8 v Komárne dňa 6. marca (piatok) o 17:00 hod.

Súťaž Cesta svetla už 11 rokov dáva amatérskym fotografom so zrakovým postihnutím i širokej verejnosti možnosť prezentovať svoje práce. Prihlásené fotografie by mali zobrazovať život ľudí so zrakovým hendikepom alebo fenomén svetla, ktorý nám sprostredkuje videnie. Ak vás zaujíma, aké sú každodenné radosti i starosti nevidiacich a slabozrakých zachytené v zaujímavých fotografiách, určite sa zastavte. Tešíme sa na vašu návštevu.

Fotografia s názvom Rovnaký príbeh od autorky Vladimíry Ezrovej
Fotografia s názvom Rovnaký príbeh od autorky Vladimíry Ezrovej, ktorá je jednou z ocenených v rámci fotografickej súťaže Cesta svetla 2014.