Podpora pracovného uplatnenia sa ľudí so zdravotným postihnutím

Ste mladý človek so zdravotným postihnutím a hľadáte si zamestnanie? Občianske združenie TENENET, realizuje projekt s cieľom hľadať inovatívne prístupy k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so ZP a ďalších ohrozených skupín mládeže v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce. Projekt sa zameriava na sociálno-pracovné a kariérne poradenstvo. Ponuka je určená mladým ľuďom so zdravotným postihnutím do 30 rokov z regiónu: Bratislava, Pezinok, Senec.

V prípade záujmu o viac informácií resp. prihlásenie sa do projektu kontaktujte pani Máriu Pirohárovú na majka(zavináč)tenenet.sk.

Viac o projekte na podporu pracovného uplatnenia sa ľudí so zdravotným postihnutím.