Medzinárodný počítačový tábor ICC 2015

Leto 2015 prináša zaujímavú ponuku v podobe medzinárodného počítačového tábora International Camp on Communication & Computers (ICC). Tento tábor je určený pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím vo veku od 16 do 21 rokov. Pre účastníkov je pripravených mnoho workshopov, počas ktorých sa oboznámia alebo zdokonalia v používaní moderných informačno-komunikačných a asistenčných technológií.

ICC však nie sú iba workshopové miestnosti a počítačová technika. Keďže pozvaní sú mladí ľudia z celej Európy, tábor je tiež vynikajúcou príležitosťou nájsť si kamarátov z rôznych krajín, komunikovať s nimi v angličtine, zažiť niečo z ich kultúrnych tradícií. Každoročne je pripravená aj široká ponuka voľnočasových aktivít.

ICC 2015 sa bude konať od 27. júla do 5. augusta v holandskom meste Zeist, vo vzdelávacom centre pre zrakovo postihnutých študentov Bartimeus. Viac informácií sa záujemcovia o účasť na tábore môžu dozvedieť na webovej stránke slovenského koordinátora tejto akcie - Centra podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislave. Adresa webovej stránky je http://cezap.sk/projekty/icc, kde je k dispozícii taktiež prihláška do tábora. Môžete využiť aj telefonický kontakt: 02/ 602 95 166, prípadne e-mail: mendelova(zavináč)cezap.sk.

Bližšie informácie spolu s prihláškou sú dostupné aj v krajských strediskách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Uzávierka prijímania prihlášok je 30. apríla 2015.

Mária Stankovičová
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami