Generálne zhromaždenie Európskej únie nevidiacich

Európska únia nevidiacich (EBU) združuje organizácie nevidiacich a slabozrakých mnohých európskych krajín. Členskou organizáciou EBU je aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Toto členstvo ÚNSS prináša možnosť zapájať sa do aktuálneho diania na európskej úrovni, výmenu skúseností, účasť na medzinárodných projektoch ako aj ďalšie pozitíva.

V dňoch 26. až 28. októbra sa v Londýne uskutočnilo 10. generálne zhromaždenie EBU s hlavnou témou Dať zmysel turbulentnému svetu: politika a inklúzia v 21. storočí. Hostiteľom podujatia bol Kráľovský národný inštitút nevidiacich vo Veľkej Británii. V programe Generálneho zhromaždenia nechýbali stále aktuálne témy ako zamestnávanie ľudí so zrakovým postihnutím, prístupnosť webových stránok, bezpečnosť v cestnej premávke, Marakéšska zmluva, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Samozrejme, súčasťou podujatia boli i diskusie o stratégii pôsobenia EBU v najbližšom štvorročnom období ale aj horúca téma posledných mesiacov – utečenecká kríza v kontexte zabezpečenia potrieb utečencov so zrakovým postihnutím.

ÚNSS na generálnom zhromaždení zastupoval Branislav Mamojka, predseda Nominačnej komisie, a Stanislav Sokol, člen Komisie pre rezolúcie. Voľby do orgánov EBU pre obdobie rokov 2015 – 2019 sa konali v utorok 27. októbra a priniesli nasledujúce výsledky. Prezidentom EBU sa pre druhé funkčné obdobie stal Wolfgang Angerman z Nemecka. Vo funkcii prvého viceprezidenta pokračuje Alexander Neumyvakin z Ruska a druhou viceprezidentkou sa stáva Španielka Bárbara Martín Muñoz. Zástupkyňa Cypru Maria Kyriacou sa ujíma funkcie generálnej sekretárky EBU. Pozíciu pokladníka bude v nastávajúcom období zastávať Filip Chazal z Francúzska. Výkonný orgán – Predsedníctvo EBU bude pozostávať zo siedmich členov: Mario Barbuto (Taliansko), Emin Demirci (Turecko), Bozidar Denda (Montenegro), Ann Jönsson (Švédsko), Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes (Portugalsko), Václav Polášek (Česká republika) a Sinan Tafaj (Albánsko).

Do funkcie predsedu Nominačnej komisie bol zvolený John Heilbrun z Dánska. Túto funkciu dlhé obdobie vykonával predseda ÚNSS Branislav Mamojka. Na aktuálnom Generálnom zhromaždení sa o predsedníctvo v komisii už neuchádzal.

Generálne zhromaždenie Európskej únie nevidiacich Generálne zhromaždenie Európskej únie nevidiacich Generálne zhromaždenie Európskej únie nevidiacich
Generálne zhromaždenie Európskej únie nevidiacich Generálne zhromaždenie Európskej únie nevidiacich Generálne zhromaždenie Európskej únie nevidiacich