Výsledky grantového kola 2015

Do grantového kola ÚNSS v roku 2015, ktorého uzávierka bola 30. apríla, bolo zaslaných 25 projektov. Požadovaná suma finančných prostriedkov za všetky projekty predstavovala čiastku 8 563,30 €, suma vyčlenená na projekty bola vo výške 4 910,11 €. Členovia grantovej komisie sa na základe odborného hodnotiaceho procesu rozhodli podporiť nasledujúce projekty:

Výsledky grantového kola 2015
Poradové číslo Názov projektu Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1 Tvoríme digitálny svet ZO č. 8 Čadca 400,00
2 Poďme tvoriť rukami ZO č. 30 Prešov 400,00
3 Nevidím, ale mám šikovné ruky ZO č. 43 Svidník 400,00
4 Hrnček var! KS Bratislava 297,60
5 Práca s petigom – pletenie košíkov ZO č. 7 Zlaté Moravce 300,00
6 Klávesy pre radosť s veľkým R ZO č. 25 Nitra 324,50
7 Turistika ZP v jesenných Tatrách ZO č. 26 Nové Zámky 180,01
8 1. Slovensko–český turnaj Qardo KR Nitra 208,00
9 Udržuj sa v kondícii ZO č. 50 Žilina II. 400,00
10 Špendlík, stužka, štetec, lep a patchwork ti vznikne hneď ZO č. 23 Martin 400,00
11 Zvyšujeme kvalitu služieb v terénne II. KS Banská Bystrica 400,00
12 Naďalej aktívni KR Banská Bystrica 400,00
13 Rovnováha v nás ZO č. 22 Lučenec 400,00
14 Za zrakovo postihnutými do terénu KS Prešov 400,00
SPOLU 4 910,11

Úspešným predkladateľom grantových projektov gratulujeme. Ostatným predkladateľom ďakujeme za prihlásenie ich projektu a veríme, že so svojimi nápadmi uspejú v budúcnosti.