Prejavte svoj talent v Súťaži braillovských esejí 2015

Európska únia nevidiacich v spolupráci so spoločnosťou Onkyo Corporation a Braille Mainichi vyhlasuje už 9. ročník Súťaže braillovských esejí s cieľom propagovať dôležitú úlohu Braillovho písma pri prístupe nevidiacich k informáciám a pri ich sociálnej inklúzii.

Minulý rok bol pre slovenských účastníkov európskeho kola súťaže mimoriadne úspešný. V konkurencii 62 esejistov z 21 krajín dosiahli hneď na dve ocenenia. Josef Zbranek z Nitry získal 2. miesto s esejou Brušká na brušku a Banskobystričan Jaroslav Bohovič obsadil v juniorskej kategórii so svojou esejou Život s Braillovým písmom 3. miesto.

Tento rok si môžete vybrať z viacerých tém tú, ktorá je práve vám najbližšia:

 • Úloha Braillovho písma v podpore ľudí so zrakovým postihnutím pri zúčastňovaní sa na politickom, ekonomickom, kultúrnom, sociálnom a rodinnom živote
  Braillovo písmo v ére technického rozvoja, jeho využívanie v každom veku človeka, Braille a hlasovanie vo voľbách – to je len niekoľko príkladov, ako môžete túto tému uchopiť.
 • Život s Braillovým písmom
  V tejto téme sa môžu prejaviť napríklad učitelia, prepisovatelia, všetci tí, ktorí používajú Braillovo písmo akýmkoľvek spôsobom alebo ho ešte len chcú používať. Môžete priniesť vecný popis potenciálnej inovácie, nápady na spropagovanie Braillovho písma v celej Európe.
 • Zábavné príbehy s Braillovým písmom
 • Budúcnosť Braillovho písma
 • Aké výhody a aké nevýhody má Braillovo písmo v porovnaní s čiernotlačou
 • Ako Únia ovplyvnila môj život s "bodkami"
  Táto téma je venovaná tohtoročnému 25. výročiu vzniku ÚNSS. Podeľte sa vo svojej práci o to, ako váš život s Braillovým písmom ovplyvnila práve Únia. Akýmkoľvek spôsobom. Eseje s touto témou budú okrem hlavnej súťaže zaradené aj do osobitného vyhodnotenia na národnej úrovni a najlepšia získa špeciálnu cenu ÚNSS – slepecký písací stroj Tatrapoint, ktorý venuje firma ŠVEC a SPOL, s.r.o.

Pri spracovaní týchto tém chceme povzbudiť autorov, aby využili svoju predstavivosť a boli kreatívni i v použití rôznych foriem – nemusí ísť len o rozprávanie životného príbehu, napísať môžete i list, báseň či interview.

Podmienky účasti

 • zúčastniť sa môžu všetci používatelia Braillovho písma vrátane vidiacich osôb bez ohľadu na ich vek
 • každý súťažiaci môže prihlásiť len jednu esej
 • prihlásená esej má byť v digitálnom formáte, ideálne s príponou doc, docx alebo rtf
 • esej je napísaná v slovenčine, u postupujúcich esejí do európskeho kola zabezpečíme preklad do angličtiny (ak autor ovláda angličtinu, uvítame aj jeho vlastný preklad)
 • rozsah eseje je 1000 slov v slovenčine (s toleranciou +/- 100 slov)
 • v hlavičke eseje (nad nadpisom) je nutné uviesť: meno, priezvisko, pohlavie, vek autora, jeho krajinu, počet slov v slovenčine a jednu z vyhlásených tém, v rámci ktorej svoju esej prihlasujete
 • autor prihlásením svojej eseje súhlasí s postúpením autorských práv výlučne pre Európsku úniu nevidiacich, ktorá môže práva postúpiť ďalej

Na víťazov európskeho kola súťaže čaká finančná odmena vo výške 2 000, 1 000 alebo 500 amerických dolárov.

Svoju esej nám môžete zaslať najneskôr do 10. mája 2015 e-mailom na adresu sokol(zavináč)unss.sk alebo poštou na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava.

Z doručených esejí vyberie ÚNSS maximálne päť, ktoré preložené do angličtiny zašle organizátorovi súťaže. Výsledky by mali byť známe krátko po 30. septembri 2015.