Deň bielej palice 2015 – vyhodnotenie

Z výsledkov dnešnej celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie vyplýva, že nevidiacim chodcom s bielou palicou nezastavilo 20,60 % áut.

Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Košickom kraji (43,95 %) a najzodpovednejší vodiči sú v Trenčianskom kraji (12,90 %). Akciu v tomto roku ovplyvnili poveternostné podmienky – na 7 plánovaných priechodoch sa neuskutočnila práve pre nepriazeň počasia. Celkovo sa akcia uskutočnila na 53 priechodoch pre chodcov v 46 mestách.

Priebeh Dňa bielej palice 2015
Kraj Počet áut* Autá zastavili** Autá nezastavili***
Banskobystrický 860 701 159
Bratislavský 1172 916 256
Košický 298 167 131
Nitriansky 1029 844 185
Prešovský 709 542 167
Trenčiansky 527 459 68
Trnavský 1309 1014 295
Žilinský 1083 904 179
Spolu 6987 5547 1440

* vyjadruje celkový počet áut na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách
** vyjadruje počet áut, ktoré zastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách
*** vyjadruje počet áut, ktoré nezastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách

Banskobystrický kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2015 v Banskobystrickom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Banská Bystrica I. 43 80 123
Banská Bystrica II. 37 107 144
Lučenec 14 52 66
Revúca Akcia zrušená pre nepriaznivé počasie
Rimavská Sobota 4 64 68
Zvolen 13 152 165
Žarnovica 28 168 196
Veľký Krtíš 20 78 98

Bratislavský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2015 v Bratislavskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Bratislava
Mariánska 10 81 91
Ursínyho 94 114 208
Borská 73 120 193
Ružinovská 44 536 580
Rusovská 35 65 100
Senec Akcia zrušená pre nepriaznivé počasie
Pezinok Akcia zrušená pre indispozíciu figuranta

Košický kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2015 v Košickom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Košice
Trieda KVP Akcia zrušená pre nepriaznivé počasie
Čermeľská cesta Akcia zrušená pre nepriaznivé počasie
Budimír Akcia zrušená pre nepriaznivé počasie
Sečovce 7 42 49
Rožňava Akcia zrušená pre nepriaznivé počasie
Spišská Nová Ves 55 78 133
Michalovce 69 47 116

Nitriansky kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2015 v Nitrianskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Nitra
Hviezdoslavova 37 88 125
Trieda A. Hlinku 9 84 93
Komárno 30 60 90
Levice 26 75 101
Zlaté Moravce 9 180 189
Šaľa 5 239 244
Nové Zámky 47 72 119
Topoľčany 22 46 68

Prešovský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2015 v Prešovskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Prešov 51 89 140
Poprad 43 47 90
Levoča 44 155 199
Svidník 0 123 123
Humenné 9 37 46
Vranov nad Topľou 2 54 56
Stará Ľubovňa 18 37 55

Trenčiansky kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2015 v Trenčianskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Trenčín 33 63 96
Dubnica nad Váhom 12 21 33
Partizánske 2 118 120
Považská Bystrica 4 94 98
Púchov 11 88 99
Bánovce nad Bebravou 6 75 81

Trnavský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2015 v Trnavskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Trnava
Zelenečská 107 121 228
Špačinská 48 79 127
Hlohovec 10 80 90
Dunajská Streda 20 52 72
Piešťany 21 245 266
Sereď 26 128 154
Senica 11 84 95
Skalica 52 225 277

Žilinský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2015 v Žilinskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Žilina
Vysokoškolákov 21 150 171
Hlinská 10 107 117
Čadca 22 105 127
Turčianske Teplice 7 35 42
Martin 10 147 157
Dolný Kubín 27 93 120
Trstená 25 109 134
Ružomberok 45 60 105
Liptovský Mikuláš 12 98 110

Vyhodnotenie

Podiel áut ktoré nezastavili v %
Kraj Autá, ktoré nezastavili v %
Banskobystrický 18,48
Bratislavský 21,84
Košický 43,95
Nitriansky 17,97
Prešovský 23,55
Trenčiansky 12,90
Trnavský 22,53
Žilinský 16,52
Celkovo 20,60

Z uvedeného vyplýva, že v daný deň, v daných mestách, na daných priechodoch pre chodcov a vo vybranom dvojhodinovom intervale nezastavilo nevidiacim chodcom 20,60 % áut.

Akcia sa uskutočnila v 46 mestách na 53 priechodoch pre chodcov.
Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Košickom kraji a najzodpovednejší vodiči sú v Trenčianskom kraji.

Porovnanie s rokom 2014

V roku 2014 sa akcia uskutočnila v 49 mestách a na 65 priechodoch pre chodcov. Nevidiacemu chodcovi s bielou palicou vtedy nezastavilo 14,71 % vodičov.