Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia

YALTA – YOUTH ACTIVATION – LONG TERM AMBITION

Od septembra 2015 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vďaka podpore z Európskeho programu Erasmus+ realizovať medzinárodný projekt s názvom – „Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia“ (ďalej používaná projektová skratka YALTA). Ambíciou tohto projektu je do konca roku 2017 naštartovať systematickú prácu s mládežou so zrakovým postihnutím. Na projekte spolupracuje okrem ÚNSS aj Slovinska asociácia zdravotne postihnutých študentov a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Pre projekt v súčasnosti hľadáme mládežnikou so zrakovým postihnutím, ktorí absolvujú sled vzdelávacích aktivít a ktorí budú následne môcť uskutočniť svoje nápady.

Koho hľadáme?

Mladého človeka so zrakovým postihnutím vo veku od 18 do 30 rokov, ktorý:

 • Je dostatočne samostatný vo formách kompenzácie svojho zrakového znevýhodnenia (orientácia v priestore, sebaobsluha, práca s IKT, komunikácia);
 • Má všeobecný prehľad o dianí v spoločnosti;
 • Sa chce angažovať v občianskej spoločnosti a v organizáciách na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím alebo v iných mládežníckych štruktúrach v rámci SR / EU;
 • Má motiváciu venovať svoj čas aj iným.

Čo ponúkame?

 • Zapojenie do zaujímavého medzinárodného projektu
 • Bezplatnú účasť na sústave školení, ktoré sa budú zameriavať na: prácu so skupinou, tvorbu a realizáciu vlastných nápadov prostredníctvom projektov, zabezpečovanie a riadenie svojich aktivít, atď.
 • Zručnosti spolupracovať s inými ľuďmi;
 • Kontakt s mládežou bez zrakového postihnutia;
 • Potvrdenie o účasti na vzdelávaní a zapojení do projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (môže pomôcť pri uplatnení sa na pracovnom trhu);
 • Možnosť účasti na tvorbe stratégie zapájania mládeže do štruktúr ÚNSS.

Časový harmonogram plánovaných aktivít

A. Vzdelávanie:

Sústava školení zameraných na prácu s rovesníckou skupinou, tvorbu a riadenie projektov, vedenie skupiny, práca s dobrovoľníkmi a ich získavanie a podpora a iné zaujímavé mládežnícke témy.

Poznámka: Tieto školenia budú realizované v štyroch cykloch:

 • 4 dni v apríli 2016 (školiť budú pracovníci ÚNSS)
 • 4 dni v máji 2016 (školiť budú skúsení pracovníci s mládežou zo Slovínska)
 • 5 dní v júni 2016 (školiť budú skúsení lektori z Platformy dobrovoľníckych centier)
 • 4 dni v auguste alebo septembri 2016 (školiť budú pracovníci ÚNSS)

B. Uskutočnenie vlastných nápadov:

Od novembra 2016 – do augusta 2017 sa uskutoční sled 10-tich stretnutí mládežníckych skupín v štyroch krajoch – Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove. Okrem toho bude mať každá mládežnícka skupina možnosť uskutočniť jednu víkendovku s vlastnou navrhovanou témou.

Ako sa dá zapojiť?

V prípade záujmu o účasť v projekte YALTA prosíme do 11. Januára 2016 kontaktujte krajské strediská - v Bratislave, v Nitre, v Prešove a v Banskej Bystrici. V uvedených strediskách získate aj všetky bližšie informácie. Za jeden kraj sa môže zapojiť maximálne 4 mládežníkov.

Kontaktná osoba za ÚNSS: Tímea Hóková – manažérka projektu YALTA (hokova(zavináč)unss.sk)