Hľadáme pracovníkov na aktivačnú činnosť

Záujemcom ponúkame aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/ 2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre koho: Evidovaní uchádzači o zamestnanie z Bratislavy (ďalej len „UoZ“)

Kde: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava

Druh vykonávaných prác podľa § 52a ods. 1 písm. a) zákona:

  • asistent v administratíve – 2 UoZ
  • pomocné práce pri úprave interiéru a exteriéru – 2 UoZ
  • upratovacie práce – 1 UoZ
  • pracovník správy registratúry – 1 UoZ

Predpokladaný termín vykonávania: 1.4.2015 – 30.9.2015 (6 mesiacov) - po schválení Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Rozsah: 4 hodiny denne – 20 hodín týždenne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje UoZ paušálny príspevok podľa počtu odpracovaných dní.

Kontakt: e-mail: ingrid.tomesova(zavináč)unss.sk