Audio komentár pre nevidiacich v TV vysielaní

V piatok 13. novembra na Medzinárodný deň nevidiacich bude vysielať RTVS na svojich programových službách Jednotka a Dvojka všetky programy ošetrené audio komentárom pre nevidiacich. Program vysielania na 13.11. vrátane ďalších dní v novembri je zverejnený na našej web stránke Komentované TV vysielanie, kde pravidelne publikujeme vysielacie časy programov vybavených audio komentárom všetkých slovenských TV staníc poskytujúcich túto službu.

Ponúkame vám krátky zoznam spoločností - šíriteľov TV signálu, ktorí boli doposiaľ overení (najmä na základe ohlasov členov ÚNSS) a službu AD Receiver Mix, pomocou ktorej je šírený audio komentár na Jednotke a Dvojke RTVS, vo svojich sieťach poskytujú:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Satelitná televízia Skylink
Správa káblových rozvodov s.r.o., Partizánske
Electris spol. s r. o., Banská Bystrica

Tento zoznam neobsahuje všetky spoločnosti poskytujúce službu AD Receiver Mix, nachádza sa v ňom len vzorka overených spoločností. Na postupnom dopĺňaní zoznamu pracuje ÚNSS spolu s RTVS. Môžete nám pri tom veľmi pomôcť aj vy. Ak by ste z vlastnej skúsenosti vedeli o ďalších službu podporujúcich spoločnostiach, ozvite sa, prosím, Stanislavovi Sokolovi z Úradu ÚNSS na tel. č.: 02/ 692 034 21, e-mail: sokol(zavináč)unss.sk. Ak máte záujem zapojiť sa do hodnotenia audio komentára vo vysielaní RTVS a prispieť tak k jeho skvalitneniu, ozvite sa taktiež na uvedené kontakty. Hodnotenie prebieha prostredníctvom internetu. Ďakujeme.