Ďakujeme, že nás vidíte. Už 25 rokov

Týmto sloganom oslovuje naša organizácia v tomto roku verejnosť s prostým úmyslom – dať do pozornosti, že už rovné štvrťstoročie pôsobí na „trhu“ mimovládneho sektora organizácia zastupujúca záujmy ľudí so zrakovým postihnutím. Pre niekoho málo, pre iného veľa alebo tak akurát – v každom prípade je jubileum dobrou príležitosťou ukázať, čo všetko sa za uplynulých 25 rokov udialo v prostredí ÚNSS, čím organizácia dnes je a kam sa uberá.

Čo prinieslo 25 rokov histórie ÚNSS?

Aktivity pripravené v súvislosti s výročím sme sústredili na mesiace apríl a máj. Tou hlavnou bol Deň otvorených dverí a tlačová konferencia na Úrade ÚNSS vo štvrtok 21. mája. Podujatie sprevádzala ukážka súčasných odborných i voľnočasových aktivít ÚNSS. Návštevníci si mohli vyskúšať chôdzu s bielou palicou, sebaobsluhu, kompenzačné pomôcky i ukážky práce s vodiacim psom. Výstava fotografickej súťaže Cesta svetla poodhalila verejnosti fakt, že aj ľudia so zrakovým postihnutím dokážu objektívom zachytiť zaujímavé momenty. Možnosť dať si preventívne vyšetriť zrak využili viacerí detskí i dospelí návštevníci tohto podujatia. Niekoľko záberov z Dňa otvorených dverí nájdete vo fotogalérii na tomto odkaze.

Súčasťou série podujatí k výročiu boli i jednotlivé krajské kolá Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma ako aj jej celoslovenské finále, ktoré organizujeme na jeseň. Členovia majú súčasne možnosť zamyslieť sa nad otázkou: Čím je pre mňa Únia, čo pre mňa znamená? a so svojím názorom sa podeliť s ostatnými prostredníctvom krátkej úvahy zaslanej na Úrad ÚNSS. Príspevky budú zverejnené v našich informačných nosičoch a budú inšpiráciou aj pri tvorbe výročnej správy ÚNSS za rok 2015. Viac o výzve sa dočítate na tomto odkaze.

Prehľad podujatí pripravených k 25. výročiu založenia ÚNSS:

V apríli sa uskutočnili:

 • 16.04. ŽILINA - Propagačné podujatie v MŠ - ukážky práce vodiaceho psa, optické a kompenzačné pomôcky
 • 17.04. ČADCA - Seminár o ÚNSS v DSS Horelica

V máji sa uskutočnili:

 • 06.05. MARTIN - Deň otvorených dverí Strediska soc. prevencie
 • 14.05. KOŠICE - Deň otvorených dverí KS ÚNSS Košice
 • 14.05. LEVOČA, SKN - krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, Prešovský kraj
 • 18.05. BRATISLAVA, KS ÚNSS - krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, Bratislavský kraj
 • 19.05. ŽILINA, Krajské stredisko ÚNSS – krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, Žilinský kraj
 • 21.05. BRATISLAVA - Tlačová konferencia 10.00 h, Deň otvorených dverí Úradu ÚNSS 12.00 – 17.00 h
 • 21.05. PREŠOV - Deň otvorených dverí KS ÚNSS Prešov
 • 22.05. BRATISLAVA – KS ÚNSS Bratislava, merania zraku pre školy a verejnosť
 • 22.05 BANSKÁ BYSTRICA, Verejná knižnica M. Kováča - krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, Banskobystrický kraj
 • 22.05. NITRA - Deň otvorených dverí KS ÚNSS Nitra
 • 23.05. KOŠICE, Krajské stredisko ÚNSS - krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, Košický kraj
 • 23.05. TRENČÍN, Knižnica M. Rešetku - krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, Trenčiansky kraj
 • 26.05. TRNAVA, Knižnica Juraja Fándlyho - krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, Trnavský kraj
 • 30.05. NITRA, Krajské stredisko ÚNSS - krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, Nitriansky kraj

Hlavný partner 25. výročia ÚNSS: Sagitta, s.r.o.

Partneri: Švajčiarsko-slovenská obchodná komora, Švec a spol., s.r.o., Novartis Slovakia s.r.o.