Zdravé oči už v škôlke

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyšetrí v priebehu marca a apríla zrak viac než 750 škôlkarom z Bratislavy a okolia. Už v stredu 19. marca 2014 začína ÚNSS so sériou bezplatných screeningových vyšetrení prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť u detí už od 6 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú škôlkari vo veku 3 – 6 rokov, ktorých rodičia súhlasili, aby absolvovali niekoľkosekundové bezdotykové meranie. Na základe výsledkov merania odborní zamestnanci ÚNSS odporučia rodičom, či je potrebné absolvovať vyšetrenie u očného lekára.

Pri viacerých existujúcich alebo začínajúcich vývinových poruchách zraku iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu. Screeningové vyšetrenie pomôže predchádzať poruchám, ktoré sú aj pre rodičov často neviditeľné. Čím neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie a ich následky môžu pretrvávať následne počas celého života človeka.

Takéto poruchy sú, nielen pre rodičov, mnohokrát neviditeľné, nakoľko dieťa je schopné vytvárať si a využívať vlastné kompenzačné techniky, ktoré mu umožňujú normálne fungovať v známom prostredí. Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší dôraz – na priestorové vnímanie, vnímanie hĺbky, ale aj na celkovú prácu očí. V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá až nulová.

Kedy a kde sa budú vyšetrenia konať:

19.3.2014 – od 9:30 hod. MŠ Majerníkova 11, Bratislava
20.3.2014 – od 8:30 hod. MŠ Školská 2, Zohor
24.3.2014 – od 9:15 hod. MŠ Bazovského 4, Bratislava
26.3.2014 – od 9:00 hod. MŠ sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava
31.3.2014 – od 8:40 hod. MŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
01.4.2014 – od 9:00 hod. MŠ Lachova 31, Bratislava
07.4.2014 - od 9:00 hod. MŠ Pod rovnicami 1, Bratislava
08.4.2014 - od 9:00 hod. MŠ Trnova 1, Jarovce
09.4.2014 – od 9:00 hod. CMŠ G. B. Mollovej, Bilíkova 1, Bratislava
10.4.2014 – od 9:15 hod. MŠ Šuňavcova 13, Bratislava
14.4.2014 – od 9:30 hod. CMŠ Betlehem, Dr. Kautza 4, Svätý Jur
14.4.2014 – od 11:30 hod. DC Bublinka, Bratislavské Záhumenice 2, Svätý Jur
15.4.2014 – od 9:15 hod. MŠ Borská 4, Bratislava
23.4.2014 – od 9:30 hod. MŠ Švantnerova 1, Bratislava
24.4.2014 - od 8:00 hod. MŠ Šancova 65, Bratislava

Projekt „Zdravé oči už v škôlke“ môže byť realizovaný vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie.

V priebehu roka 2014 uskutočníme merania aj v ďalších materských školách vo viacerých mestách v rámci celého Slovenska.

Zdravé oči už v škôlke Zdravé oči už v škôlke Zdravé oči už v škôlke