Parlament prijal nový zákon o verejných zbierkach

Národná rada Slovenskej republiky schválila v utorok 27. mája vládny návrh zákona o verejných zbierkach. Na jeho dvojročnej príprave sa aktívne podieľali aj zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu s ďalšími organizáciami tretieho sektora. Nový právny predpis má vstúpiť do platnosti 1. júla po tom, čo ho podpíše prezident. Zákon nahradí súčasnú právnu normu vytvorenú ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Jednou z prvých zbierok organizovaných podľa nových pravidiel bude koncom septembra aj verejná zbierka Biela pastelka. Zbierku plánujeme registrovať v júli, keď vstúpi do platnosti v utorok schválený právny predpis. Medzi hlavné atribúty tohto moderného zákona patrí transparentnosť, posilňovanie dôvery verejnosti voči organizátorom serióznych zbierok a reflektovanie súčasných potrieb organizácií vykonávajúcich verejné zbierky.

Tlačová správa mimovládnych neziskových organizácií k schváleniu zákona v NR SR na stiahnutie, formát doc, 34kB.