Výsledky národného kola Súťaže braillovských esejí 2014

Aj tento rok vyhlásila Európska únia nevidiacich v spolupráci so spoločnosťou Onkyo Corporation a Braille Mainichi Súťaž braillovských esejí s cieľom propagovať dôležitú úlohu Braillovho písma pri prístupe nevidiacich k informáciám aj v dnešnej modernej dobe. Súťažiaci mohli svoju esej poslať do 30. apríla, v ponuke bolo hneď niekoľko tém a pestrých foriem pre ich spracovanie napríklad list, báseň či interview. Po vyhodnotení národného kola súťaže vám prinášame jeho výsledky.

Do súťaže sa v roku 2014 prihlásilo päť autorov, ktorí ponúkli zaujímavé práce s pomerne vyrovnanou úrovňou. Všetky texty spĺňali formálne kritériá zadané organizátorom súťaže. Svojou témou a formou priniesli eseje príjemnú rôznorodosť, čo mohla pri hodnotení oceniť päťčlenná porota v zložení:

  • Vladimír Cintula
  • Timea Hóková
  • Branislav Mamojka
  • Stanislav Sokol
  • Želmíra Zemčáková

Výsledky jednotlivých porotcov boli naozaj pestré. Boli i prípady, keď u jedného porotcu získala esej prvé, u iného tá istá esej posledné miesto. Finálne poradie sme získali vychádzajúc z osobných hodnotení jednotlivých porotcov a je nasledovné:

  1. Josef Zbranek
  2. Renata Oláhová
  3. Iveta Zbranková
  4. Jaroslav Bohovič
  5. Ján Podolinský

Všetky eseje posielame na preklad do angličtiny a postúpia do kola v Európskej únii nevidiacich (EBU), kde autorom budeme držať palce pre pekné umiestnenie. Vyhrať môžu i zaujímavé finančné odmeny, a to vo výške 2 000, 1 000 alebo 500 dolárov. Porota EBU by mala svoje poradie prác prihlásených z členských organizácií EBU určiť do 10.9. 2014 a konečné výsledky oznámiť najneskôr 30.9. 2014, o čom vás budeme informovať.

Všetkým autorom sa chceme poďakovať za pekné eseje a chuť zasúťažiť si. Veríme, že o rok sa na podnet múz a zaujímavých myšlienok na tému Braillovo písmo zapojí do súťaže ešte väčšia skupina tých, ktorým záleží na tom, aby toto písmo predstavovalo aktívnu súčasť moderného sveta.