Krátkodobé výpadky na pevnej telefónnej linke ÚNSS Bratislava

Chceme vás upozorniť, že z dôvodu zmeny technologického riešenia verejnej telefónnej siete Slovak Telekom v lokalite Karlova Ves – ulica Sekulská sa môžu objaviť krátkodobé problémy s telefonickým spojením prostredníctvom pevnej linky ÚNSS. Tieto prerušenia sa môžu vyskytnúť až do 31. marca 2014 a týkajú sa všetkých čísiel pevnej linky ÚNSS v Bratislave. V prípade, že zaregistrujete problém so spojením na čísle pevnej linky, použite, prosím, číslo mobilného telefónu príslušného oddelenia alebo kontaktujte sekretariát ÚNSS – pani Vierku Záreckú na t. č. 0903 947 290. Ďakujeme za pochopenie.