Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky

Verejná zbierka Biela pastelka určená na podporu nevidiacich a slabozrakých ľudí dosiahla svoj historicky najvyšší výnos počas hlavného zbierkového dňa. V stredu 24. septembra sa v uliciach 288 miest a obcí podarilo vyzbierať 92 442,47 €. V predchádzajúcom roku dobrovoľníci vyzbierali 69 327,90 €. Medziročný rozdiel vo výnose predstavuje nárast o 33%.

Výnos zbierky bude použitý na realizovanie služieb a aktivít pre ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. „Aj vďaka zbierke môžeme naše služby v každom kraji naďalej poskytovať v plnom rozsahu a pracovať na ich skvalitnení. Všetkým darcom za ich prejav podpory úprimne ďakujeme,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Verejná zbierka Biela pastelka trvá až do konca roka 2014. Stále do nej možno prispieť zaslaním SMS správy s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 alebo vkladom na účet zbierky číslo 4030016212/3100.

„Prvýkrát sme vo väčšej miere oslovovali ľudí aj prostredníctvom viacerých moderných nástrojov,“ uvádza T. Winterová, ktorá stála pri zrode zbierky v roku 2002. Na Facebooku ostáva aktívna stránka Bielej pastelky vrátane aplikácie Braillov prekladač, ktorý zaujímavou formou prevádza mená užívateľov do Braillovho písma. Aktivity ÚNSS je stále možné podporiť i priamo cez menu aplikácie VIAMO určenej na prevod financií mobilným telefónom. Prispieť do zbierky sa taktiež dá prostredníctvom on-line prieskumov verejnej mienky realizovaných Slovenským národným panelom. Prehľad aktuálnych darovacích nástrojov sa nachádza na www.bielapastelka.sk v sekcii Ako môžete prispieť.

Do hlavného zbierkového dňa 24. septembra sa na celom Slovensku zapojil rekordný počet takmer 3 700 dobrovoľníkov s pokladničkami, ktorí príspevky od ľudí odmenili spinkou s vyobrazením bielej pastelky. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach mali návštevníci infostánkov ÚNSS možnosť absolvovať bezplatné vyšetrenie očného pozadia, ktoré slúži na diagnostiku vekom podmienenej degenerácie makuly. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou straty zraku vo vyššom veku.

Poďakovanie patrí i všetkým členom ÚNSS, funkcionárom, dôverníkom zbierky a všetkým tým, ktorí sa podieľali na jej realizácii a prispeli k dosiahnutiu doterajšieho výnosu.

Zábery z Námestia SNP v Bratislave počas hlavného dňa zbierky 24.9. 2014

Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky