Vyhodnotenie súťaže Cesta svetla 2014

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizovala v roku 2014 už jedenásty ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Prihlásilo sa 22 účastníkov spolu s 82 fotografiami. Odborná porota na svojom stretnutí dňa 21. októbra 2014 rozhodla o poradí víťazov.

Členovia poroty:
Miroslav Zaťko – profesionálny fotograf (predseda komisie)
Ján Miškovič – profesionálny fotograf
Marián Horanič – zástupca organizátora súťaže

Porota rozhodla o tomto poradí v jednotlivých kategóriách:

Farebná fotografia
1. miesto: Ervína Balašková
2. miesto: Silvia Valachovičová
3. miesto: Blanka Mináriková – Ktorým smerom?
Čestné uznanie: Jaroslav Bohovič - Modrá; Michal Jašek

Čiernobiela fotografia
1. miesto: Róbert Ragan – Pastelka 2014
2. miesto: Blanka Mináriková – SMS; Večerné nokturno zábrany
3. miesto: Vladimíra Ezrová – Pod lampou; Rovnaký príbeh; Zasvietim, aby ste mohli vidieť, čo čítam
Čestné uznanie: porota neudelila

Víťazom blahoželáme. Všetkým účastníkom ďakujeme za zapojenie sa do tohtoročnej súťaže.