SINA Nitra uviedla do života projekt Interiér priateľský k nevidiacim

V stredu 16. júla 2014 sa v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. uskutočnilo stretnutie zástupcov SINA Nitra n.o. a ich hostí. Do života bol uvedený projekt Blind Friendly Interior, ktorý podporila nadácia NATO Charity Bazaar Brusel. Preto boli medzi hosťami brigádny generál Jindřich Joch z Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a veliteľ vojenského útvaru 4 405 Nitra plukovník Miroslav Lorinc. Mesto Nitra reprezentovali viceprimátor Ján Vančo a poslankyňa MZ Anna Šmehilová. Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zakladateľa nitrianskej neziskovej organizácie, reprezentovali jej najvyšší predstavitelia - predseda Branislav Mamojka a prvý podpredseda Milan Měchura, nechýbali ani ďalší jej funkcionári a členovi, teda ľudia, ktorým bude výsledok projektu slúžiť.

Na úvod riaditeľ n.o. Josef Zbranek stručne zrekapituloval osemročnú históriu SINA Nitra n.o. a potom predstavil výsledky zrealizovaného projektu. Za dotáciu vo výške 7 100 €, ktorú zástupcovia n.o. prevzali 27. januára na Donation Ceremony v sídle NATO v Bruseli, bol zabezpečený nový nábytok do spoločenskej miestnosti SINA Nitra, a to 8 skríň, 8 stolov, 32 stoličiek a kuchynská linka. Nábytok je prispôsobený potrebám zrakovo postihnutých návštevníkov najmä z hľadiska bezpečnosti a mobility. Charakterizujú ho guľaté rohy, posuvné dvere a jednoduchá manipulácia s ním.

Nosnou ideou projektu je zriadenie stálej expozície miniatúr známych svetových a slovenských stavieb, čím chce projekt nevidiacim ľuďom sprístupniť aspoň malú čiastočku sveta, ktorý je im utajený. Do svojich rúk môžu vziať bruselské Atómium, aténsku Akropolu, Víťazný oblúk v Paríži či pohrebisko Stonehenge vo Veľkej Británii. Zo slovenských stavieb je tu rozsiahly komplex Oravského hradu, s ktorým kontrastuje model zvonice vo Východnej. SINA Nitra má zámer túto malú expozíciu v budúcnosti rozšíriť najmä o miniatúry pamätihodností nitrianskeho regiónu, čo sa napriek snahe zatiaľ nepodarilo.

SINA Nitra uviedla do života projekt Interiér priateľský k nevidiacim SINA Nitra uviedla do života projekt Interiér priateľský k nevidiacim SINA Nitra uviedla do života projekt Interiér priateľský k nevidiacim