Veľtrh práce Profesia days 2014

Veľtrh pre každého, kto sa zaujíma o zamestnanie, sa uskutoční 5. a 6. marca 2014 na výstavisku Incheba Expo Bratislava. Vstup na podujatie je bezplatný. Na veľtrhu budete mať možnosť stretnúť sa i so zástupcami ÚNSS, a to v stánku Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR). V rámci programu stánku resp. sprievodného programu veľtrhu vystúpia:

Poradenské bloky (stánok NROZP v SR)

5. marca (streda)
10:00 – 14:30 Ing. Monika Vrábľová, Slovenský zväz telesne postihnutých,
14:30 – 19:00 Mgr. Tibor Köböl, Mgr. Andrea Madunová, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,

6. marca (štvrtok)
9:00 – 12:30 Ing. Bc. Milan Měchura, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
12:30 – 16:00 PhDr. Štefánia Nováková, chránená dielňa Dom Svitania v Jakubove

Prezentácia príkladov zamestnávania resp. podnikania osôb so zdravotným postihnutím

5. marca (streda) od 17:00, na prezentácii sa zúčastnia:
Mgr. Tibor Köböl, Mgr. Andrea Madunová - obaja z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR,
Peter Gombárik, nevidiaci masér - počas tejto prezentácie bude premietnutý aj film o zamestnávaní nevidiacich a slabozrakých,
Róbert Šarina - prezentácia projektu, ktorý realizuje spolu so svojím bratom vo Veľkom Krtíši.

Viac informácií o programe veľtrhu Profesia Days 2014

A v čom môžeme pomôcť ľudom na Profesia days 2014?

Ponúkneme rady a tipy ako človek so zrakovým postihnutím môže postupovať pri hľadaní si zamestnania. Predstavíme projekty Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktoré sa problematikou zamestnávania nevidiacich a slabozrakých ľudí zaoberajú. Poskytneme tiež informácie pre potenciálnych zamestnávateľov ľudí so zrakovým postihnutím, základné poradenstvo v oblasti zriadenia chráneného pracoviska a chránenej dielne, pri úprave pracovného miesta či získaní pracovného asistenta.