Pozvánka na XII. ročník celoslovenskej abilympiády

Slovenská abilympijska asociácia (SAA) Vás pozýva na XII. ročník celoslovenskej abilympiády - súťaž, cieľom ktorej je propagácia pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých. Podujatie sa uskutoční v dňoch 10. - 12. októbra 2014 v hoteli Sorea v Bratislave. Súťaží sa v 24 disciplínach, ako napríklad modelovanie z hliny, reportážna fotografia, tvorba webstránok, vyšívanie, cukrárstvo, tvorba plagátov a mnohé ďalšie zaujímavé disciplíny. Výhodou tohto ročníka je možnosť kvalifikácie na Celosvetovú abilympiádu vo Francúzsku.

Náklady spojené s dopravou hradí usporiadateľská organizácia SAA. Účastnícky poplatok 15 eur/osoba zahŕňa ubytovanie, stravu a štartovné. Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke www.abilympiada.sk alebo prostredníctvom e-mailovej adresy saa@abilympiada.sk. Súťaž je otvorená všetkým, ktorí by chceli predviesť svoje zručnosti širokej verejnosti.