Oznamovacia povinnosť osobných asistentov voči zdravotným poisťovniam

Upozorňujeme užívateľov osobnej asistencie a ich osobných asistentov, že napriek tomu, že rovnaké údaje zadávali už do prílohy daňového priznania, naďalej trvá oznamovacia povinnosť osobných asistentov, ktorí v tomto roku podávali daňové priznanie, i voči zdravotnej poisťovni, ktorá vykonáva ich verejné zdravotné poistenie. Vo formulári, ktorý získajú na pobočkách zdravotných poisťovní, vyplnia údaj o príjme z činnosti osobnej asistencie za rok 2013 a výdavky, ktoré si uplatnili v súvislosti s výkonom osobnej asistencie. Pretože osobní asistenti si vo väčšine prípadov uplatňujú výdavky paušálnou sadzbou, výška ich výdavkov predstavuje 40 % ich príjmu z činnosti osobnej asistencie. Oznamovaciu povinnosť je potrebné splniť do 31. mája 2014.

Pri následnom ročnom zúčtovaní preddavkov na zdravotné poistenie im zdravotná poisťovňa rozdiel príjmov a výdavkov z činnosti osobnej asistencie nezahrnie do základu pre výpočet sumy poistného na zdravotné poistenie za rok 2013.

Povinnosť sa týka len tých osobných asistentov, ktorí podávali daňové priznanie za rok 2013.

Ing. Bc. Milan Měchura
metodik pre sociálne a právne poradenstvo