Ocenenie Senior roka 2013 aj pre členku ÚNSS

V pondelok 9. decembra 2013 sa v Zlatej sále Bojnického zámku uskutočnilo vyhlásenie ankety Senior roka 2013. Podujatie zorganizovalo Fórum na pomoc starším, záštitu prevzal minister práce Ján Richter a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Medzi 18 ocenenými z celého Slovenska bola aj členka ÚNSS a predsedníčka športového klubu nevidiacich a slabozrakých športovcov Scorpioni Nitra Ľudmila Šišáková. Na ocenenie ju nominovala Správa zariadení sociálnych služieb Nitra.

Ľudmila Šišáková vychovala 3 deti, dlhé obdobie bola vedúcou školskej jedálne. Po závažnom ochorení, keď jej ostal len nepatrný zvyšok zraku, pracovala najskôr ako telefonistka, potom na pozícii informátorky Mestského úradu v Nitre. Neskôr si nachádza zamestnanie recepčnej v zariadení sociálnych služieb, kde po odchode do dôchodku naďalej pracuje na dobrovoľníckej báze. Tu organizuje akcie pre seniorov a vedie mentoring s deťmi. V športovom hnutí zrakovo postihnutých sa venuje najmä kolkom, aplikovanému stolnému tenisu a turistike.

Našej členke z Nitry Ľudmile Šišákovej k tomuto oceneniu úprimne blahoželáme a prajeme jej ešte mnoho elánu do ďalších aktivít.

Pripájame fotografie z odovzdávania ocenení v Bojniciach.

Ocenenie Senior roka 2013 aj pre členku ÚNSS Ocenenie Senior roka 2013 aj pre členku ÚNSS Ocenenie Senior roka 2013 aj pre členku ÚNSS