Nové bratislavské trolejbusy sú vybavené aj zvukovým systémom pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich

Dopravný podnik Bratislava (DPB) realizuje postupnú výmenu vozidlového parku. Aktuálne nasadil do premávky hlavného mesta 10 nových trolejbusov Škoda 30 Tr, ktorých nákup je financovaný z eurofondov. Ich počet sa bude zvyšovať. Vozidlá popri množstve moderných funkcií ako klimatizácia, kamerový systém, evidovanie počtu cestujúcich sú vybavené aj vnútorným a vonkajším zvukovým hlásením, ktoré uľahčuje cestovanie predovšetkým ľuďom so zrakovým postihnutím. Vonkajší akustický systém sa aktivuje povelovým vysielačom. Ten je možné získať ako kompenzačnú pomôcku na základe žiadosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Informačný systém vrátane jeho ozvučenej časti navrhoval František Topoľský z DPB. „Nevidiaci alebo slabozraký cestujúci stlačením tlačidla 3 povelového vysielača aktivuje exteriérové hlásenie informujúce o čísle linky a smere jazdy vozidla. Po stlačení tlačidla 4 informuje cestujúci vodiča o nástupe osoby so zrakovým postihnutím. Každé vozidlo je vybavené aj vnútorným informačným systémom, ktorý je schopný podávať cestujúcim zvukovú informáciu o zastávke, na ktorej sa dopravný prostriedok nachádza,“ vysvetľuje F. Topoľský, ktorý má už i prvé pozitívne reakcie nevidiacich na akustické hlásenie nových trolejbusov.

„Prijímačmi signálov povelového vysielača sú vybavené aj niektoré Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšie budovy napríklad konkrétne nákupné centrá v Bratislave. Na kúpu vysielača je možné požiadať o príspevok na zaobstaranie kompenzačnej pomôcky na ÚPSVaR. Záujemcovia si ho môžu zakúpiť v našej predajni, plná cena povelového vysielača je 120 euro,“ vysvetľuje Martin Dithalm, riaditeľ spoločnosti Tyflocomp, ktorá sa špecializuje na predaj kompenzačných pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Z osobnej iniciatívy sa problematike ozvučenia dopravných prostriedkov a verejných budov aktívne venuje bývalý pracovník Telekomunikačného úradu SR Peter Teplanský. „Okrem Dopravného podniku Bratislava sa týmto systémom rozhodol časť svojho vozidlového parku ozvučiť aj Dopravný podnik mesta Žilina. Prísľub do budúcnosti zaznel tiež od predstaviteľov košického dopravného podniku,“ hovorí P. Teplanský, ktorý sa pred niekoľkými rokmi podieľal na procese prideľovania frekvencií pre systémy akustického hlásenia.

Medzi vozidlami, ktoré prevádzkuje DPB, je ďalších zhruba 40 autobusov vybavených systémom vonkajšieho akustického hlásenia. Tieto autobusy premávajú najmä na linkách X13 a 41. V budúcnosti budú týmto systémom vybavené už všetky novo dodávané vozidlá MHD, ktorých verejné obstarávanie prebiehalo v roku 2013 a neskôr. „Do konca budúceho roka budeme mať v Bratislave najmenej 80 nových trolejbusov, Bratislavčania sa však môžu tešiť aj na 30 moderných električiek,“ hovorí Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Operačného programu Doprava. Pozitívny krok smerom k cestujúcim so zrakovým postihnutím sa podaril realizovať aj vďaka iniciatívam, ktoré vyvinulo Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Veríme, že podobnú filozofiu príjmu i ďalšie spoločnosti zabezpečujúce hromadnú dopravu v ostatných regiónoch Slovenska a ponúknu tak služby ústretové k širokému spektru cestujúcich.

Pripájame fotografie z prezentácie nových trolejbusov pre novinárov.

Nové bratislavské trolejbusy sú vybavené aj zvukovým systémom pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich Nové bratislavské trolejbusy sú vybavené aj zvukovým systémom pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich Nové bratislavské trolejbusy sú vybavené aj zvukovým systémom pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich