Pomohli nám dobrovoľníci v rámci akcie Naše Mesto

V piatok 13. júna sme sa spolu s takmer dvomi desiatkami dobrovoľníkov stali súčasťou najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku i v strednej Európe – Naše Mesto. Akciu zorganizovala Nadácia Pontis v 17 slovenských mestách v dňoch 13. a 14. júna. Zapojilo sa do nej dohromady zhruba 6 500 dobrovoľníkov, ktorí podporili svojou prácou takmer 500 rôznych aktivít. Zamestnanci firiem pracujúci priamo vo výrobe alebo ako bankári, personalisti či manažéri vzali do rúk farby, štetce, metly, lopaty, aby skrášlili prostredie druhým alebo venovali svoj čas práci s ľuďmi.

Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska si ako cieľ svojej práce vybrali zamestnanci firiem ČSOB, IBM, Johnson Controls, Západoslovenská energetika a jedna dobrovoľníčka k nám prišla z radov verejnosti. Našim novým pomocníkom sme na úvod predstavili organizáciu, ktorej sa rozhodli venovať svoj čas, a služby, ktoré poskytujeme nevidiacim a slabozrakým klientom. Nechýbali ani vodiaci psi so svojou inštruktorkou. Po krátkej prezentácii sme sa v duchu hesla dobrovoľníckeho dňa „Postavme naše mesto na nohy!“ všetci postavili na nohy a presunuli sa za jednotlivými aktivitami. Najväčšia skupina dobrovoľníkov sa sústredila v záhrade, kde nám pomohla naložiť záhradný bioodpad do pristaveného veľkokapacitného kontajnera, ostrihať kríky, pozametať chodníčky či poliať kvety. Do činností sa zapojili i naši zamestnanci. Ďalší pracovný tím sa podujal poumývať okná na našej pomerne rozsiahlej budove. Tretia skupina – dvojica dobrovoľníčok si sadla k telefónom a po zaškolení sa pustila do kontaktovania škôl, ktoré oslovujeme pre spoluprácu na verejnej zbierke Biela pastelka. Zbierku aj tento rok organizujeme tradične v poslednú septembrovú stredu, teda 24.9. 2014.

O občerstvenie a správnu náladu sa snáď najviac a neustále starala naša asistentka Vierka. Všetkým dobrovoľníkom za ich prácu úprimne ďakujeme, ich pomoc bola pre nás dôležitá. Skrášlili prostredie, v ktorom poskytujeme služby nevidiacim a slabozrakým klientom, vytvárame priestor pre aktivity našim členom a v ktorom v neposlednom rade ako zamestnanci každodenne pracujeme. V záhrade tréneri z Výcvikovej školy pre vodiacich psov cvičia svojich psích zverencov. Školy oslovené vďaka dobrovoľníkom pre spoluprácu na verejnej zbierke Biela pastelka nám pomôžu pri realizácii našej najdôležitejšej zbierkovej aktivity počas roka. Veríme, že dobrovoľníci k nám opäť zavítajú i v budúcnosti. Ak by ste mali záujem pomôcť nám ako dobrovoľník napríklad s prípravou zbierky Biela pastelka, ozvite sa, prosím, na sokol(zavináč)unss.sk.

Pripájame niekoľko fotografií dobrovoľníckych aktivít z podujatia Naše Mesto.

Pomohli nám dobrovoľníci v rámci akcie Naše Mesto Pomohli nám dobrovoľníci v rámci akcie Naše Mesto Pomohli nám dobrovoľníci v rámci akcie Naše Mesto