Paralympionik Štefan Kopčík získal štátne vyznamenanie

Štefan Kopčík je športovcom so zrakovým postihnutím. Predsedá Sekcii nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska. Dosiahol rad úspechov v disciplínach zjazdové lyžovanie, kolky a streľba nevidiacich. Dňa 7. januára mu prezident Ivan Gašparovič v Rytierskej sieni Bratislavského hradu udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj paralympijského športu a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Počas slávnostného ceremoniálu boli ocenené i ďalšie osobnosti ako herečka Eva Krížiková či spisovateľ Rudolf Dobiáš.

Narodil sa 7. októbra 1951 v Kežmarku, žije v Poprade. Študoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej. Neskôr pokračuje v štúdiách na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave na Katedre fyzikálnej metalurgie so špecializáciou na zváranie. Tu v roku 1975 získal akademický titul inžinier. V auguste toho istého roku nastúpil do zamestnania v n. p. Tatramat v Poprade, kde od októbra 1976 vykonáva funkciu zváracieho technológa. Popri pracovných a rodinných povinnostiach sa aktívne venuje športovej streľbe.

30. decembra 1977 sa jeho život od základu zmenil. Ako chodca ho zrazil autobus. Táto vážna dopravná nehoda si vyžiadala rok práceneschopnosti a spôsobila ťažké zrakové postihnutie. Napriek všetkému sa vrátil do zamestnania a ďalej pracoval ako vedúci technológ. V roku 1983 vykonal skúšky vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave a získal oprávnenie technológa zvárania na organizáciu a teoretickú výučbu zváračských kurzov. Po tom, čo sa jeho zdravotný stav zhoršil, nastúpil na kurz v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči, ktorý v roku 1984 úspešne absolvoval. Počas kurzu sa zoznámil s viacerými aktívnymi nevidiacimi, ktorí ho pozitívne motivovali okrem iného aj k športovej činnosti. Oprávnenie konzultanta pre výučbu priestorovej orientácie a samostatného pohybu zrakovo postihnutých získal v r. 1988. Ako vedúci sa zúčastňuje i táborov pre deti so zrakovým postihnutím. V rokoch 1989 až 1992 pracuje v redakcii Nového života v Levoči, kde pomáha zakladať nové periodiká vrátane športovo orientovaného časopisu Pohyb.

Späť k športu, už ako zrakovo postihnutý, sa Štefan Kopčík dostával postupne. Začínal so šachom, neskôr objavuje i dynamickejšie odvetvia ako atletika, kolky, tandemová cyklistika, beh na lyžiach. Ten vymenil za zjazdové lyžovanie, s ktorým začal až v 40-tich rokoch a dosiahol s ním mnoho cenných umiestnení – na dvoch zimných paralympiádach získal celkovo dve strieborné a tri bronzové medaily. Ešte o niečo bohatšiu má zbierku medailí, vrátane tých najcennejších, z európskych a svetových šampionátov v netradičnej streľbe zrakovo postihnutých. O jeho nesmiernej bojovnosti svedčí i fakt, že bronz v slalome na zimných paralympijských hrách v Salt Lake City 2002 získal v čase, keď po ročnej rekonvalescencii z viacnásobnej zlomeniny stehennej kosti mal stále v nohe 35-centimetrovú titánovú výstuž.

Štefan Kopčík pôsobí už dlhé roky ako funkcionár v športovom hnutí nevidiacich a slabozrakých. V súčasnosti zastáva post predsedu a generálneho sekretára Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska. Aktívny je tiež na medzinárodnom poli v rámci asociácie IBSA (Medzinárodná federácia športov nevidiacich) a jej podvýbore pre streľbu. Jeho prístup k životu azda najlepšie charakterizujú jeho vlastné slová: „Ja si myslím, že každý, kto žije, by nemal len prežívať, ale mal by žiť a vytvárať, byť prospešný aj pre druhých.“ Štefanovi Kopčíkovi k významnému oceneniu blahoželáme.

Paralympionik Štefan Kopčík získal štátne vyznamenanie Paralympionik Štefan Kopčík získal štátne vyznamenanie Paralympionik Štefan Kopčík získal štátne vyznamenanie