Biela pastelka dostala výborné hodnotenie

Verejná zbierka Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, dosiahla v hodnotení odborníkov na portáli Verejné zbierky skvelý výsledok. Vo všetkých meraných ukazovateľoch jej prisúdili najvyšší možný počet bodov, čím získala najlepšie hodnotenie z doteraz evalvovaných zbierok.

Webová stránka verejnezbierky.sk hodnotí úroveň realizácie verejných zbierok a hodnovernosť organizácií, ktoré ich vykonávajú. Tým sa snaží podať pomocnú ruku verejnosti pri orientácii medzi zbierkami, najmä tými pouličnými. Posudzuje sa päť hlavných okruhov. Prvým je spôsob vykonávanie verejnej zbierky a aktívne zverejňovanie údajov o nej vrátane predchádzajúcej skúsenosti s realizáciou zbierok. Ďalšou oblasťou je transparentnosť, kde sa o. i. sleduje zverejňovanie informácií o štatutároch, o príjmoch, výdavkoch organizácie a použití financií zo zbierok. Okruh výročná správa a audit účtovníctva sa zameriava na informačnú kvalitu výročnej správy a jej finančnej časti, spôsob jej zverejnenia a existenciu auditu účtovníctva. Štvrtým parametrom vstupujúcim do hodnotenia je verejná známosť a referencie, tu si hodnotiteľ všíma najmä dôveryhodnosť organizácie a štatutárov, dĺžku jej existencie a uskutočnené projekty. Poslednou oblasťou pod drobnohľadom je webové sídlo – jeho informačná hodnota, aktuálnosť uverejnených informácií, taktiež či stránka ponúka prehľad o spôsobe fungovania organizácie a aktivita na sociálnych sieťach. Vo všetkých týchto ukazovateľoch získala ÚNSS plný bodový zisk, teda 4/4.

Projekt zastrešuje Centrum pre filantropiu, n.o., ktorého misiou je pomáhať rozvíjať darcovstvo na Slovensku. Hodnotitelia sú ľudia, ktorí sa dostatočne vyznajú v neziskovom sektore i priamo vo verejných zbierkach, no aktívne v žiadnej nepôsobia.
Igor Polakovič je koordinátor projektov pre podporu individuálneho darcovstva v Centre pre filantropiu, n.o.. V súčasnosti o. i. pôsobí ako aktívny školiteľ v oblasti fundraisingu, založil a spravuje neziskovú platobnú bránu DARUJME.sk a venuje sa posilňovaniu transparentnosti mimovládnych neziskových organizácií.
Lucia Štasselová spoluzakladala Nadáciu pre deti Slovenska, pod jej vedením v rokoch 2002 - 2011 sa z nej stala najväčšia a najznámejšia nezávislá nadácia na pomoc deťom a mladým ľuďom. Je spoluiniciátorkou zbierkovej kampane Hodina deťom. Momentálne pracuje ako riaditeľka oddelenia fundraisingu pre Saleziánov Dona Bosca v Bratislave.
Katarína Bartovičová v minulosti pôsobila v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr ako jej predsedníčka) a v organizácii Greenpeace Slovensko, kde v rokoch 2001 - 2010 pracovala o.i. ako fundraisingová a PR manažérka. V súčasnosti pôsobí ako konzultantka v Slovenskom centre fundraisingu, zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho darcovstva.

Ďakujeme za jednotku s hviezdičkou pre Bielu pastelku, veľmi nás to teší. Už teraz postupne pracujeme na príprave tohtoročnej zbierky, ktorej hlavný deň sa uskutoční v stredu 24. septembra 2014. A čo zbierka minuloročná? Koncom marca potvrdilo Ministerstvo vnútra SR výšku výnosu verejnej zbierky Biela pastelka za rok 2013. Celkový (hrubý) výnos zbierky dosiahol v minulom roku čiastku 87 912,91 eura, z toho čistý výnos zbierky predstavoval sumu 65 934,68 eura. Viac informácií o zbierke Biela pastelka sa dozviete na stránke Bielej pastelky.