Piata európska psychologická konferencia zameraná na psychológiu osôb so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravujú pod koordináciou Rady pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím (ICEVI) Piatu európsku konferenciu zameranú na psychológiu osôb so zrakovým postihnutím (5th European Conference on Psychology and Visual Impairment - ECPVI 2014).

Konferencia sa bude konať v dňoch 20. a 21. novembra 2014 v priestoroch hotela Mercure Bratislava Centrum. Je určená pre všetkých odborníkov pomáhajúcich profesií i výskumníkov so záujmom o psychosociálne aspekty zrakového postihnutia. V rámci tém konferencie budú prezentované príspevky z oblasti psychologickej intervencie a odbornej podpory jednotlivcov s rôznym stupňom a dobou vzniku zrakového postihnutia.

Na konferenciu sa zaregistrovalo 72 účastníkov z 20 krajín. V rámci programu vystúpia poprední psychológovia - Ladislav Timulák, Slovák pôsobiaci na Trinity College v Dubline, a Ruth van Nispen zastupujúca Inštitút výskumu starostlivosti o zdravie v Amsterdame.

Viac informácií a program konferencie sa nachádza na web stránke ECPVI.