Ďakujeme za darované notebooky

Srdečne ďakujeme spoločnosti EY (predtým Ernst & Young), ktorá darovala ÚNSS 14 notebookov. Vďaka tejto pomoci budú môcť naši odborní pracovníci na jednotlivých poradenských miestach pracovať s novozavádzaným modulom klientov v informačnom systéme Apollo a vyškolení inštruktori práce s informačno-komunikačnými technológiami poskytovať kurzy práce s IKT.

Ďakujeme za darované notebooky