Biela pastelka - 13. ročník verejnej zbierky

Už tradične v poslednú septembrovú stredu vykročia do ulíc slovenských miest a obcí dobrovoľníci zbierky Biela pastelka. Tento rok tak urobia nezištne už trinásty raz.

V stredu 24. septembra sa aj vy môžete stať súčasťou verejnej zbierky, ktorej cieľom je pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Stačí, ak dobrovoľníkom v uliciach, ktorí budú oblečení v tričkách s nápisom Biela pastelka, prispejete do zapečatenej pokladničky. Odmenia vás spinkou v tvare pastelky. Pomôcť však môžete aj poslaním SMS s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo vkladom na účet zbierky číslo 4030016212/3100.

Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. V hodnotení na webovom portáli www.verejnezbierky.sk dosiahla výborný výsledok, keď ju nezávislí odborníci z tretieho sektora zaradili medzi najdôveryhodnejšie zbierky na Slovensku.

Tohtoročná zbierka sa snaží šíriť povedomie o Braillovom písme. Na Facebooku Bielej pastelky je pomocou jednoduchej aplikácie Braillov prekladač možné zistiť, ako vyzerá vaše meno zaznačené v písme, ktoré pred takmer 200 rokmi zostavil nevidiaci učiteľ Louis Braille. Zdieľaním tohto špecifického zápisu podporíte myšlienku Bielej pastelky.

Zbierka sa koná pod záštitou herca Mariána Geišberga. Cieľom zbierky je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť plnohodnotný život, v ktorom môžu študovať, pracovať, športovať, založiť si rodinu. Aj vďaka vašim príspevkom môžu odborníci bezplatne pomáhať nevidiacim a slabozrakým pri výbere pomôcok, učiť ich čítať a písať Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý hovorí. Ľuďom so zrakovým postihnutím na celom Slovensku pomáhame i priamo u nich doma.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si tiež uvedomuje dôležitosť prevencie. V materských školách po celom Slovensku realizujeme celoročne skríningové vyšetrenia zamerané na včasné odhalenie vývinových porúch zraku detí. Snažíme sa tak zabrániť rozsiahlemu poškodeniu ich zraku vo vyššom veku. Od začiatku roka odborníci vyšetrili už 3 939 detí.

Hlavné podujatie Bielej pastelky sa koná v stredu 24 septembra na Námestí SNP v Bratislave. Aj vy môžete zažiť niečo zo života nevidiacich a slabozrakých. Aspoň na okamih. Od 10.00 h sú okrem iného pripravené ukážky z výcviku vodiacich psov pre nevidiacich, jazda na dvojmiestnom bicykli vhodnom pre zrakovo postihnutých či stolný tenis prispôsobený pre nevidiacich. Vášmu zraku iste neunikne ani lúštenie maxi krížovky. Stretnete tiež známe osobnosti a môžete s nimi súťažiť v tom, kto lepšie zvládne pár minút bez zraku. Na koncerte od 15.00 h vystúpia aj Maroš Bango, Denis Lacho, Miriam Kaiser Band či Medial Banana. Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik. Programom vás bude sprevádzať speváčka a moderátorka Kristína Prekopová.

V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach budú mať návštevníci infostánkov Bielej pastelky špeciálnu možnosť nechať si bezplatne vyšetriť očné pozadie. Včas tak zistíte, či vás neohrozuje vekom podmienená degenerácia makuly, ochorenie, ktoré sa objavuje po 50. roku života a je najčastejšou príčinou straty zraku vo vyššom veku. Včasným odhalením sa však slepote dá predísť. Dozvedieť sa niečo o živote ľudí so zrakovým postihnutím a podporiť ich bude možné tiež v informačných stánkoch v Prešove, Poprade, Trnave, Nitre a Humennom. Dobrovoľníkov s pokladničkami, do ktorých možno prispieť na konto Bielej pastelky, stretnete vo viac ako dvesto slovenských mestách a obciach. Ďalšie informácie o zbierke nájdete na www.bielapastelka.sk alebo na Facebooku Bielej pastelky.

Dajte v stredu 24. septembra najavo svoju podporu nevidiacim a slabozrakým pripnutím spinky. Ďakujeme.

Zbierka je zapísaná v Registri verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod číslom 000-2014-020888. V roku 2014 prebieha od 1. augusta do 31. decembra s hlavným zbierkovým dňom v stredu 24. septembra.

Dobrovoľníci Bielej pastelky oslovujú ľudí v uliciach slovenských miest a obcí
Dobrovoľníci Bielej pastelky oslovujú ľudí v uliciach slovenských miest a obcí