Deň bielej palice 2014 – vyhodnotenie

Z výsledkov dnešnej celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie vyplýva, že nevidiacim chodcom s bielou palicou nezastavilo 14,71 % áut.

Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Banskobystrickom kraji (20,75 %) a najzodpovednejší vodiči sú v Nitrianskom kraji (7,65 %). Prekvapujúco, po prvý raz v histórii akcie, sa neslávne prvenstvo neušlo bratislavským vodičom (14,90%).

Priebeh Dňa bielej palice 2014
Kraj Počet áut* Autá zastavili** Autá nezastavili***
Banskobystrický 925 733 192
Bratislavský 926 788 138
Košický 1227 1072 155
Nitriansky 1524 1424 118
Prešovský 1161 990 171
Trenčiansky 521 449 70
Trnavský 1256 1017 239
Žilinský 1067 911 156
Spolu 8625 7384 1239

* vyjadruje celkový počet áut na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách
** vyjadruje počet áut, ktoré zastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách
*** vyjadruje počet áut, ktoré nezastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách

Banskobystrický kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2014 v Banskobystrickom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Banská Bystrica 37 89 126
Brezno 12 47 59
Lučenec 46 103 149
Revúca 15 88 103
Rimavská Sobota 20 76 96
Veľký Krtíš 10 83 93
Zvolen 11 81 92
Žiar nad Hronom 41 166 207

Bratislavský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2014 v Bratislavskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Bratislava
Ursínyho 34 144 178
Vajnorská 9 119 128
Mlynské nivy 48 147 195
Karloveská 22 129 151
Herlianska 12 93 105
Malacky 10 94 104
Pezinok 3 62 65

Košický kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2014 v Košickom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Košice
Trieda KVP 37 288 325
Čermeľská cesta 28 157 185
Budimír 9 53 62
Sečovce 8 133 141
Rožňava 22 119 141
Spišská Nová Ves 34 112 146
Michalovce 17 210 227

Nitriansky kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2014 v Nitrianskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Nitra
Hviezdoslavova 19 79 98
Trieda A. Hlinku 26 268 294
Zlaté Moravce 16 190 206
Šaľa 3 387 390
Topoľčany 5 56 61
Komárno 13 104 117
Levice 16 188 204
Nové Zámky 20 152 172

Prešovský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2014 v Prešovskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Prešov
Gen. Svobodu 16 232 248
Nábrežná 56 99 155
Poprad 37 64 101
Levoča 25 98 123
Vranov nad Topľou 9 181 190
Stará Ľubovňa 13 105 118
Svidník 7 150 157
Humenné 8 61 69

Trenčiansky kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2014 v Trenčianskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Trenčín 48 102 150
Púchov 10 112 122
Bánovce nad Bebravou 9 68 77
Považská Bystrica - 1- Akcia zrušená
Myjava 0 47 47
Partizánske 3 122 125

Trnavský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2014 v Trnavskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Trnava
Zelenečská 42 173 215
Spartakovská 87 125 212
Piešťany 6 180 186
Sereď 21 106 127
Hlohovec 19 88 107
Dunajská Streda 31 91 122
Senica 21 158 179
Skalica 12 96 108

Žilinský kraj

Priebeh Dňa bielej palice 2014 v Žilinskom kraji
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Žilina
Vysokoškolákov 16 172 188
Mostná 29 185 214
Čadca 17 96 113
Martin 24 87 111
Dolný Kubín 45 133 178
Trstená 18 140 158
Liptovský Mikuláš 7 98 105

Vyhodnotenie

Podiel áut ktoré nezastavili v %
Kraj Autá, ktoré nezastavili v %
Banskobystrický 20,75
Bratislavský 14,90
Košický 12,63
Nitriansky 7,65
Prešovský 14,72
Trenčiansky 13,43
Trnavský 19,02
Žilinský 14,62
Celkovo 14,71

Z uvedeného vyplýva, že v daný deň, v daných mestách, na daných priechodoch pre chodcov a vo vybranom dvojhodinovom intervale nezastavilo nevidiacim chodcom 14,71 % áut.

Akcia sa uskutočnila v 49 mestách na 65 priechodoch pre chodcov.
Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Banskobystrickom kraji a najzodpovednejší vodiči sú v Nitrianskom kraji. Prekvapujúco, po prvý raz v histórii akcie, sa neslávne prvenstvo neušlo bratislavským vodičom (14,90%).

Porovnanie s rokom 2013

V roku 2013 sa akcia uskutočnila v 43 mestách a na 56 priechodoch pre chodcov. Z celkového počtu 7 380 áut na daných priechodoch nezastavilo 1 685 vodičov, čo predstavuje 22,8 %.

Deň bielej palice 2014 Deň bielej palice 2014 Deň bielej palice 2014
Deň bielej palice 2014 Deň bielej palice 2014 Deň bielej palice 2014