Biele palice na priechodoch pre chodcov

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripravila pri príležitosti Svetového dňa bielej palice 5. ročník dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice.

Celoslovenská akcia sa bude konať v stredu 15. októbra v čase od 09.00 h do 12.00 h v 49 mestách na 65 priechodoch pre chodcov. Jej cieľom je upozorniť vodičov na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou či vodiacim psom. „Bezpečný pohyb s bielou palicou je pre nevidiaceho jedným z atribútov jeho slobody a nezávislosti,“ hovorí Branislav Mamojka, predseda ÚNSS a aktívny používateľ bielej palice. "Je mimoriadne dôležité, aby verejnosť vnímala ľudí s bielou palicou ako prirodzenú súčasť dopravy i verejného priestoru."

V Deň bielej palice budú nevidiaci figuranti – aktívni používatelia bielej palice na desiatkach priechodov pre chodcov signalizovať vôľu prejsť na opačnú stranu cesty. Niekoľko desiatok metrov za priechodom budú stáť policajné hliadky. Tie vodičov, ktorí nevidiacemu chodcovi nedali prednosť, poučia o priestupku a odovzdajú im informačný leták s vysvetlením funkcie bielej palice. Vodiči, ktorí zastavia chodcovi s bielou palicou, dostanú od dobrovoľníkov ÚNSS darček - osviežovač vzduchu do auta s motívom Dňa bielej palice. Biela palica v rukách nevidiacich a slabozrakých je na priechodoch pre chodcov znamením, že vodič musí zastaviť. „Je potrebné si uvedomiť, že chodci a obzvlášť nevidiaci a slabozrakí patria k najzraniteľnejšej kategórii účastníkov cestnej premávky, vodiči by k nim mali byť ohľaduplní a obozretní,“ vyjadril sa viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel. Nejde len o bezpečnosť chodcov, ale aj o bezpečnosť samotných vodičov. Hlavným garantom bezpečnosti figurantov s bielou palicou počas akcie a jedným z partnerov projektu je v tomto roku Nadácia Allianz. Už tretí rok túto aktivitu ÚNSS mediálne podporuje rozhlasové dopravné spravodajstvo Zelená vlna RTVS. Dopravno-výchovná akcia sa uskutočňuje pod záštitou ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Organizovaním Dňa bielej palice napĺňa ÚNSS svoj záväzok vyplývajúci z Európskej charty bezpečnosti na cestách, ktorá zaväzuje signatárov zvyšovať bezpečnosť na cestách. ÚNSS má ambíciou v tomto roku sa uchádzať o pridelenie značky Osvedčený postup, ktorú charta ako platforma občianskej spoločnosti udeľuje. Držitelia značky budú súťažiť o ocenenie Excelentnosť v bezpečnosti na cestách, ktorú udeľujú každoročne v Bruseli.

Dopravno-výchovnú akciu Deň bielej palice ďalej podporili spoločnosti Autoprofit Galanta (hlavný partner), DHL (partner) a časopis Auto motor a šport (mediálny partner).

Zapojenie miest

Kraj Mesto Priechod Počet
miest/priechodov
v kraji
BB 8/14
Banská Bystrica Námestie slobody, 2x 2
Brezno Pri "Telke" 2
Lučenec Haličská cesta: 1. pri Hypernove
2. pri Strednej poľnohospodárskej škole
2
Veľký Krtíš Autobusová stanica, Banícka ul. 2
Rimavská Sobota Malohontská 2
Revúca Ul. M. R. Štefánika 2
Zvolen Masarykova ul. 1
Žiar n/Hronom Ul. SNP 1
NR 7/9
Nitra Hviezdoslavova, Chrenovská 2
Levice M. R. Štefánika 1
Topoľčany Hviezdoslavova 1
Komárno Pohraničná 1
Nové Zámky Nábrežná, 2 x 2
Zlaté Moravce Továrenská 1
Šaľa Vlčanská dolná 1
TN 6/6
Trenčín Považská 1
Púchov Ul. 1. mája 1
Považská Bystrica akcia pre chorobu zrusena 1
Bánovce nad Bebravou Sládkovičova 1
Myjava Štefánikova 1
Partizánske Ul. SNP 1
ZA 6/7
Žilina Vysokoškolákov; Mostná 2
Čadca Palárikova 1
Liptovský Mikuláš Štúrova 1
Trstená Bernolákova 1
Martin Zelená 1
Dolný Kubín Radlinského 1
KE 5/6
Košice Čermeľská cesta; Tr. KVP 2
Rožňava Šafáriková 1
Sečovce Nám. Sv. Cyrila a Metoda 1
Michalovce A. Markuša 1
Spišská Nová Ves Letná 1
PO 7/8
Prešov Nábrežná; Gen. Svobodu 2
Poprad Banícka 1
Levoča Probstnerova cesta 1
Svidník Sovietskych hrdinov 1
Humenné Kukorelliho 1
Vranov n/Topľou M. R. Štefánika 1
Stará Ľubovňa Levočská 1
BA 3/7
Bratislava Ursínyho 5
Karloveská
Vajnorská (pri Odborárskej)
Ružinov Nemocnica, zastávka Herlianska
Mlynské nivy (Košická)
Malacky Brnianska cesta (pri Kauflande) 1
Pezinok Pri TESCO 1
TT 7/8
Trnava Spartakovská, Zelenečská 2
Hlohovec Pribinova 1
Sereď M. R. Štefánika 1
Dunajská Streda Hlavná 1
Senica Sotinská 1
Skalica Mallého 1
Piešťany Hlboká 1
Celkom 49/65