Vyhlasujeme jubilejný ročník fotosúťaže Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje 10. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím.

Súťažiť môže každý, kto vyplní, podpíše a do 30. septembra na adresu organizátora doručí prihlášku s minimálne jednou fotografiou. Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

  1. čiernobiela fotografia
  2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20 x 30 cm, celkom najviac osem fotografií. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Súťažiaci v prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť menom, adresou a názvom snímky. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 15. októbra vyhodnotí fotografie a v každej kategórií určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30. novembra zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú poukážky na nákup fotografického materiálu a vybavenie za 1. miesto v hodnote 100 €, za 2. miesto v hodnote 50 € a za 3. miesto v hodnote 30 €.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2013 verejnú výstavu. Zo zaslaných fotografií porota vyberie fotografie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári organizátora. Následne sa počas roka 2014 bude konať viacero výstav na celom území Slovenska. Informácie o jednotlivých výstavách budú aktualizované na webovej stránke organizátora. Podrobné podmienky súťaže nájdu záujemcovia v prihláške, ktorú si môžu vyžiadať priamo u organizátora alebo si ju môžu stiahnuť na www.unss.sk.

Podmienky súťaže Cesta svetla 2013 - formát .rtf, 309 kB, formát .pdf, 259 kB
Prihláška do súťaže Cesta svetla 2013 - formát .rtf, 5,9 MB, formát .pdf, 278 kB

Súťaž je bez vstupných poplatkov!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
tel: 02/69 20 34 20, www.unss.sk, kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic(zavináč)unss.sk

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

logo Ministerstva kultúry SR