Čo je YALTA

Tu sa nachádzajú informácie o projekte

Čo je YALTA

Od septembra 2015 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vďaka podpore z Európskeho programu Erasmus+ realizovať medzinárodný projekt s názvom – „Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia“ (ďalej používaná projektová skratka YALTA). Ambíciou tohto projektu je do konca roku 2017 naštartovať systematickú prácu s mládežou so zrakovým postihnutím.

Pre koho je projekt určený?

Tento projekt je určený predovšetkým:

  • Pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím i bez tohto postihnutia;
  • Pre odborníkov, ktorí pracujú s nevidiacimi a slabozrakými ľuďmi;
  • Pre širšiu skupinu pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov.