Slovensko 2012 Advent

Biela pastelka 2012

Zhromadenie pred radom Vldy SR

Da 4. jna 2008 (v stredu) o 9.30 hod. sa pred radom vldy Slovenskej republiky uskuton Zhromadenie obanov so zdravotnm postihnutm, ich rodinnch prslunkov a priateov, ktor sa uskuton v duchu hesiel:

Vzva pre vldu Slovenskej republiky formt pdf (219 kB)

Cieom zhromadenia je upozorni vldu SR na rieenie aktnych problmov obanov so zdravotnm postihnutm a ich organizci v slade s politikou Eurpskej nie a Rady Eurpy.

Na nae doterajie naliehav vzvy vlda nereagovala.

Nrodn rada obanov so zdravotnm postihnutm m v sasnosti 19 lenskch organizci, ktorch lenmi s: hluchoslep, chronicki postihnut, udia s kombinovanm postihnutm, mentlnym postihnutm, psychickm postihnutm, sluchovm postihnutm, telesnm postihnutm a zrakovm postihnutm.

nia nevidiacich a slabozrakch Slovenska sa ako jedna zo zakladajcich lenskch organizci NROZP tto aktivitu plne podporuje.

lnky a reporte v svislosti so Zhromadenm pred radom Vldy SR