Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia (YALTA)

Aktivita naslepo Energizér pracovníkov Hra Evolúcia
Nočné potulky Liptovským Jánom s fakľami Objavovanie Stanišovskej jaskyne Posilňovanie spolupráce
Práca v skupinkách Prezentovanie výsledkov skupinovej práce Rozvíjanie dôvery a spolupráce
Simulácia rôznych druhov postihnutí Skúška orientácie Strom očakávaní
Školenie pracovníkov Učíme sa komunikovať Vzdelávanie zamestnancov