Pozývame na Memoriál Zlatky Bielickej

Milovníci pohybu, príďte na športový deň, ktorým si pripomíname pamiatku a vzdávame úctu našej dlhoročnej funkcionárke a propagátorke rekreačného športu Zlatke Bielickej.

Pozvánka na Memoriál Zlatky Bielickej, formát pdf, 353kB

Na sobotu 1. júla medzi 9.00 a 17.00 v priestoroch SINA Nitra, n. o., na Nedbalovej 17 pre vás chystáme najrôznejšie aktivity vhodné pre mladých aj tých skôr narodených. Lákadlami sú veslársky trenažér (súťaž v dvoch vekových kategóriách mužov aj žien), zácvik a turnaj v ruských kolkoch a spoločenskej hre Qardo a tanec pod vedením choreografky tanečného krúžku OČKO. K dispozícii bude aj tandemový bicykel, rotoped a spoločenské hry pre nevidiacich, ale nie len pre nich.

Už len posledné dôležité informácie: registrácia účastníkov sa uskutoční od 9.00 do 9.45 a úhrada účastníckeho poplatku 3 € vám zaručí kávu, minerálku, porciu dobrého gulášu, originálne účastnícke tričko a cenu, samozrejme, ak sa na vás usmeje šťastie.

Svoju účasť, prosím, vopred oznámte p. Držíkovej na telefónnom čísle 0911 328 922 alebo e-mailom na adrese olga.drzik(zavináč)gmail.com.

Projekt podporil Nitriansky samosprávny kraj.

Erb Nitrianskeho samosprávneho kraja

Súčasťou memoriálu bude slávnostné uvedenie do života dvoch kamenných stolov, ktoré v rámci svojho projektu Šach pre hmat, podporeného Nitrianskou komunitnou nadáciou, pre potreby hráčov so zrakovým postihnutím upravilo OZ ŠOK Nitra (Šport, Osveta, Kultúra).

Pozvánka na Šach pre hmat, formát pdf, 1,9MB